Literature

Thor B. Arlov. Svalbards historie (The History of Svalbard). Trondheim, 2003.

 

Barashkov Y. A. Arkhangelsk. Architectural biography. North-West Books Publishers, 1984.

 

Bernshtam T. A. Folk culture of Pomorie. Moscow, 2009.

 

Ole Edvard Buck. Beretning afgiven til det Kongelige Finants-, Handels- og Told-Departement af Amtmand i Finmarkens Amt, Buck : angaaende en af ham tilfølge kongelige Resolutioner af 20de April og 15de Juli 1839 i Sommeren 1840 foretagen Reise for at undersøge Handelsforholdene m.v. imellem det archangelske Gouvernement i Rusland og det nordlige Norge (Report to the Royal Department of Finance, Trade, and Customs of Finmark County …). 1843.

 

Voronov V. S. Peasant art. Moscow. State publishing house. 1924.

 

Odd Gustav Eriksen. Pomorhandel i pomorstrøk : 1870-1922 (The Pomor trade in Pomorie: 1870-1922). 1971.

 

Gemp K. P. The tale of The White sea. Dictionary of the Pomor utterances. Arkhangelsk, 2004.

 

Hilferding A. F. Onega Epics. St. Petersburg, 1873.
Tora Hultgren. The chronology of the Russian hunting stations on Svalbard : a reconsideration. London, 2005.
Wenche Lie Giæver. Da pomorene kom, og Nord-Norge blomstret (When pomors came and Northern Norway flourished). Aftenposten, Oslo, 1989.

 

Anastasia Gorter og Waling T. Gorter Grønvik. Til de gamle pomorbyene i 1990-åra 3: pomorlandsbyen Dolgosjelie før og nå (To the old Pomor villages in the 1990s 3: the Pomor village Dolgoshelye “before” and “now”). 1993.

Grabar I. The history of Russian art. Volume 1. Architecture. Moscow.

 

Durov I. M. Dictionary of the living Pomor language in its everyday and ethnographic application. Petrozavodsk, 2011.

 

Efimenko P. S. Materials on the ethnography of the Russian population of Arkhangelsk province. Moscow, 1877.

 

Helena Ijtsma. Pomorhandel på Andenes og Bleik i kulturhistorisk kontekst : ressursperm til grunn- og ungdomsskole (The Pomor trade at Andenes and Bleik in the historical and cultural context). Trondheim, 2016.

 

Journal “The living ancientry”. 1890-1916.

 

Kaare Kalstad. Kald krig – varme mennesker. Ny pomorhandel med Sovjet-Russland 1978–2003 (The Cold war, the warm people. The new Pomor trade with Russia in 1978 – 2003).

 

Kibirev V. M. Wooden architecture of the Russian North and its role in the formation of national culture and architecture. Partner of the NP, Arkhangelsk, 2015.

 

Kolpakova N. P. Golden springs: notes of a folklorist. Saint-Petersberg, 2002.

 

Kristoffer Korneliussen. Glimt fra den gamle pomorhandel (Glimpses of the old Pomor trade). University of Tromso, 1977.

Krasovsky M. Course in the history of Russian architecture. Part 1. Wooden architecture. Petrograd, 1916.

 

Per Botolf Maurseth. Historiske handelsstrømmer mellom Norge og Russland : betydningen av pomorhandelen fram mot Første verdenskrig (Historical trade flows between Norway and Russia: the importance of Pomor trade before the First World War). Oslo, 1997.

 

Naboer ved Ishavet : gløtt fra norsk-russisk samkvem gjennom tidene (Neighbors near the Arctic ocean: a look at Norwegian-Russian relations through time). 1977.

 

Nicolaus Møller. Betænkninger foranledigede af et Handels-Selskab, man i Trondhiem agter at oprette til at drive Handel paa Archangel (Reports created by the trading company Trondheim is going to build for trading in Arkhangelsk). 1785.

 

Jens Petter Nielsen. Norge og Russland i nord (Norway and Russia in the North). Tromsø museum, 1992.

 

Nyeste udgave af praktisk haandbog i norsk-russisk samt tabel til udregning af melkvantum ved russehandel : 1 pud = 40 funt = 16 kgr (The latest edition of the practical guide in Norwegian-Russian and a table for calculating the amount of milk in Russian trade: 1 pud = 40 funt = 16 kg). Tromsø, 1900.
Peasant art of the USSR. The art of the North. Pinega and Mezen expeditions.. Leningrad, 1928.

 

Permilovskaya A. B. Peasant House in the culture of the Russian North (XIX-early XX century). Arkhangelsk, 2005.

 

Permilovskaya A. B. Cultural meanings of folk architecture of the Russian North. Ekaterinburg, Arkhangelsk, Yaroslavl, 2013.

 

Permilovskaya A. B. Russian North as a special territory of heritage. Arkhangelsk, 2010.

 

Permilovskaya A. B. Northern house. Architectural catalog. Petrozavodsk, Petro-press, 2000.

 

Podvysotsky A. O. The dictionary of the regional Arkhangelsk dialect in its everyday and ethnographic application. Moscow, 2009.

 

Sevan O. Peasant house painting of the Russian North. Moscow: Progress-tradition. 2007.

 

Vadim F. Starkov. Methods of Russian heritage site dating on the Spitsbergen archipelago. London, 2005.

 

Suslov V. V. Essays on the history of ancient Russian architecture. St. Petersburg, 1889.

 

Suslov V. V. Travel notes on the North of Russia and Norway. St. Petersburg, 1888.

 

Wessel A. B.. Momenter af den saakaldte russehandels udvikling i Finmarken (Moments of the so-called development of Russian trade in Finmarken) 1905.


Information portals


Cultural heritage of the Arkhangelsk North.

cultnord.ru/

 

Portal of the Regional Scientific Library named after. N. A. Dobrolyubov with materials about the history of culture in the region.

aonb.ru/departments/11-kraevedenie.html


Ethnography and folklore of Olonets and Arkhangelsk provinces.

ethnomap.karelia.ru/index.shtml/

 


Articles and interviews about the modern culture of the North

(2016-2018)


Vepreva, A. In the conditions of the North. October 21, 2016

aroundart.org/2016/10/21/vepreva-v-usloviyah-severa/

 

Filatov A. Anatomy of Arkhangelsk. Artguide, June 5, 2017

artguide.com/posts/1262?page=311

 

Ekaterina Sharova, in an interview with Bermet Borubaeva. The artist is necessary for the country’s economy. Art and You, November 15, 2016.

artandyou.ru/category/opinion/post/artctic_art_forum_ekaterina_sharova_interview

 

Glafira Severyanova, Ivan Galuzin in an interview with Ekaterina Sharova. The canons of beauty are changing, losing oneself is much worse. About the gallery of contemporary art in Murmansk – with its creators.

brusnikaculture.ru/che9

 

Daria Orlova in an interview with Ekaterina Sharova. The North is my power.

brusnikaculture.ru/orlova

 

Kolya Uksus in an interview with Ekaterina Sharova. Interview with a musician and poet from Murmansk.

brusnikaculture.ru/uxus

 

Luba Kuzovnikova in an interview with Kolya Uksus. Terminal B, meeting on the bridge. Lyuba Kuzovnikova about the new art center of the Barents Region.

brusnikaculture.ru/terminal-b

 

Valeria Sobinina. Return of the Red Army. International traveling exhibition of contemporary art.

brusnikaculture.ru/thewithdrawal

 

Anastasia Smetanina. Selector in a former printing house. The city festival will be held in the walls of typography “Pravda Severa”.

brusnikaculture.ru/selektor

 

The Arkhangelsk festival “Selector” was included in the long list of the Kuryokhin Prize. April 2, 2018.

region29.ru/2018/04/02/5abce28312f17b94732e8752.html

 

Maria Sarycheva about the exhibition of Daria Orlova “Art-Resort Murmansk”. Space “Chiaroscuro”. February of 2018.

aroundart.org/2018/02/20/12-18-fevralya/#artkurort

 

Ekaterina Sharova – in an interview with Lyudmila Mizgireva. Attention to the north and the Arctic is growing, and art develops despite the lack of infrastructure.

artuzel.com/content/ekaterina-sharova-vnimanie-k-severu-i-arktike-rastet-i-iskusstvo-razvivaetsya-vopreki